Življenjepis

Dr. Martina Rauter

Martina Rauter je leta 1998 diplomirala na Fakulteti za družbene vede – smer komunikologija, trženje in tržno komuniciranje. Študij je nadaljevala na isti fakulteti do naziva doktor socioloških znanosti, ki ga je pridobila decembra 2005. Teme njenih podiplomskih del so se dotikale kakovosti življenja, ravnotežja delo – življenje, prostega časa, športa in trajnostnega razvoja. Do jeseni 2017 je bila kot višja svetovalka za mladino zaposlena na Mestni občini Maribor, pred tem je bila mlada raziskovalka na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani. Več let je delala v gospodarstvu na področju odnosov z javnostmi in marketinga. Od 1. aprila 2018 je iz popoldanskega podjetništva prestopila na samostojno podjetniško pot, v okviru katere se ukvarja z osebno in družbeno odgovornostjo, evropskimi projekti na področju športa, turizma in mladih ter z odnosi z javnostmi in marketingom. Je avtorica in soavtorica različnih strokovnih in znanstvenih člankov.