Storitve

martina-rauter

Dr. Martina Rauter

Martina Rauter pravi, da ima rada ljudi, živali in naravo. Je hčerka, sestra, žena, mama in samostojna podjetnica. 21. junija 2018, ob poletnem solsticiju, je prvič organizirala dogodek Po sončni vzhod na Pohorje. »Kdo, s kom, kaj, zakaj, ni važno. Ti samo pridi,« je slogan, ki vsako leto ob začetku poletja na Mariborsko Pohorje privabi več tisoč ljudi. V prostem času se Martina ukvarja s športom in piše zgodbe. Jeseni 2017 je pričela nastajati zgodba o Kiki Buzz, ki ima posebno mesto v njenem življenju in zato tudi na tej spletni strani.

Pripovedovanje zgodb

Pripovedovanje zgodb je sodoben pristop v življenju in marketingu, ki temelji na povezani celoti izražanja produktov in storitev skozi zgodbo. Pripovedovanja zgodb se je težko priučiti, veliko je v znanju, razgledanosti in zanimanju posameznika, torej pripovedovalca. Za pripovedovanje zgodb uporabljamo različne kanale, kot so spletne strani, družbena omrežja, video vsebine, fotodokumentacijo ipd. Najbolje je, kadar vse uporabljene kanale z rdečo nitjo zgodbe uspešno povezujemo med seboj. Za zgodbo je zelo pomembna struktura, ki jo vsaj delno zarišemo vnaprej, in pristen dvostranski odnos z javnostjo.

Želite vpeljati pripovedovanje zgodb v slovenskem in angleškem jeziku v svoje delo? Kontakt: dr. Martina Rauter, info@smarki.org, 051 365 443

Izobraževanje, predvsem na temo osebne in družbene odgovornosti

Osebna odgovornost je odgovornost vsakega posameznika, da soustvarja svoje življenje in svoj življenjski potek. Bolj kot je posameznik v stiku s samim sabo, lažje bo udejanjal svojo osebno odgovornost. Osebna odgovornost temelji na osebni suverenosti posameznika, ki se bistveno izboljša že s poznavanjem treh osnovnih komponent osebne suverenosti:

  • ZAZNAVANJE: Zmogljivost povezovanja s svetom, natančnega zaznavanja, opažanja subtilnih sprememb in pozornega opazovanja;
  • OSMIŠLJANJE: Zmogljivost za hitro in natančno izbiranje ustreznih miselnih okvirjev za pojasnjevanje situacije;
  • DELOVANJE: Zmogljivost za delovanje v svetu z namenom doseganja željenih izidov, z modro presojo in učinkovito izvedbo.

Družbena odgovornost (ISO 26000 : 2010)  je odgovornost organizacije za vplive njenih odločitev in dejavnosti na družbo in okolje. Družbeno odgovorna organizacija s preglednim in etičnim ravnanjem:

  • prispeva k trajnostnemu razvoju, vključujoč zdravje in blaginjo družbe;
  • upošteva pričakovanja deležnikov;
  • je v skladu z veljavno zakonodajo in mednarodnimi normami ravnanja;
  • je integrirana v celotno organizacijo in se izvaja v vseh njenih odnosih.

Želite izvedeti več o osebni in družbeni odgovornosti? Kontakt: dr. Martina Rauter, info@smarki.org, 051 365 443

Svetovanje in priprava raziskav, analiz in študij

Izkušnje v visokem šolstvu, javni upravi, lokalnih okoljih, evropskih projektih, pri delu z mladimi, v športu in turizmu.

Potrebujete raziskavo, analizo ali študijo? Kontakt: dr. Martina Rauter, info@smarki.org, 051 365 443